صفحه اصلی / دانلود مسابقات / آرشیو بازیهای ال کلاسیکو رئال مادرید بارسلونا (۱۹۶۷-۲۰۱۶)
ثبت نام در سایت
 
ترافیک دانلود از سایت اسپورت دانلود نیم بها محاسبه می شود
el clasico 2015 2016 wallpaper by ricardodossantos d96yknh

آرشیو بازیهای ال کلاسیکو رئال مادرید بارسلونا (۱۹۶۷-۲۰۱۶)

اختصاصی – با نزدیک شدن به بازی حساس ال کلاسیکو آرشیو اختصاصی و جذاب از تقابل این دو تیم محبوب برای طرفدارانشان در ایران تهیه کرده ایم.

این آرشیو ارزشمند به مرور  تکمیل خواهد شد .

 

 

 شماره

ال کلاسیکو

فصل میزبان/مهمان تورنمنت مرحله لینک دانلود
۱۸۳ ۱۹۶۷-۱۹۶۸ رئال مادرید-بارسلونا کوپا دل ری فینال
۱۸۴ ۱۹۶۸-۱۹۶۹ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۹
۱۸۵ ۱۹۶۹-۱۹۷۰ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۱
۱۸۶ ۱۹۷۳-۱۹۷۴ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۲۲
۱۸۷ ۱۹۸۰-۱۹۸۱ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۳
۱۸۸ ۱۹۸۱-۱۹۸۲ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۶
۱۸۹ ۱۹۸۲-۱۹۸۳ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۱۳
۱۹۰ ۱۹۸۲-۱۹۸۳ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۳۰
۱۹۱ ۱۹۸۲-۱۹۸۳ بارسلونا-رئال مادرید کوپا دل ری فینال
۱۹۲ ۱۹۸۳-۱۹۸۴ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۲۵
۱۹۳ ۱۹۸۴-۱۹۸۵ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۸
۱۹۴ ۱۹۸۵-۱۹۸۶ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۱
۱۹۵ ۱۹۸۵-۱۹۸۶ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۲۸
۱۹۶ ۱۹۸۶-۱۹۸۷ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۲۵
۱۹۷ ۱۹۸۶-۱۹۸۷ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۶
۱۹۸ ۱۹۸۷-۱۹۸۸ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۱۶
۱۹۹ ۱۹۸۷-۱۹۸۸ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۳۵
۲۰۰ ۱۹۸۹-۱۹۹۰ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۶
۲۰۱ ۱۹۸۹-۱۹۹۰ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۲۵
۲۰۲ ۱۹۸۹-۱۹۹۰ رئال مادرید-بارسلونا کوپا دل ری فینال
۲۰۳ ۱۹۹۰ رئال مادرید-بارسلونا سوپرکاپ فینال
۲۰۴ ۱۹۹۰-۱۹۹۱ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۹
۲۰۵ ۱۹۹۱-۱۹۹۲ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۶
۲۰۶ ۱۹۹۲-۱۹۹۳ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱
۲۰۷ ۱۹۹۲-۱۹۹۳ رئال مادرید-بارسلونا کوپا دل ری نیمه نهایی
۲۰۸ ۱۹۹۲-۱۹۹۳ بارسلونا-رئال مادرید کوپا دل ری نیمه نهایی
۲۰۹ ۱۹۹۳-۱۹۹۴ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۸
۲۱۰ ۱۹۹۳-۱۹۹۴ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۷
۲۱۱ ۱۹۹۴-۱۹۹۵ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته۱۶
۲۱۲ ۱۹۹۴-۱۹۹۵ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۳۵
۲۱۳ ۱۹۹۵-۱۹۹۶ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۵
۲۱۴ ۱۹۹۵-۱۹۹۶ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۲۶
۲۱۵ ۱۹۹۶-۱۹۹۷ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۱۶
۲۱۶ ۱۹۹۶-۱۹۹۷ بارسلونا-رئال مادرید کوپا دل ری  رفت
۲۱۷ ۱۹۹۶-۱۹۹۷ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۳۷
۲۱۸ ۱۹۹۷ بارسلونا-رئال مادرید سوپرکاپ فینال
۲۱۹ ۱۹۹۷ رئال مادرید-بارسلونا سوپرکاپ فینال
۲۲۰ ۱۹۹۷-۱۹۹۸ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۹
۲۲۱ ۱۹۹۷-۱۹۹۸ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۲۸
۲۲۲ ۱۹۹۸-۱۹۹۹ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳
۲۲۳ ۱۹۹۸-۱۹۹۹ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۲۲
۲۲۴ ۱۹۹۹-۲۰۰۰ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۷
۲۲۵ ۱۹۹۹-۲۰۰۰ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۲۶
۲۲۶ ۲۰۰۰-۲۰۰۱ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۶
۲۲۷ ۲۰۰۰-۲۰۰۱ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۲۵
۲۲۸ ۲۰۰۱-۲۰۰۲ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۳۰
۲۲۹ ۲۰۰۱-۲۰۰۲ بارسلونا-رئال مادرید چمپیونزلیگ نیمه نهایی
۲۳۰ ۲۰۰۱-۲۰۰۲ رئال مادرید-بارسلونا چمپیونزلیگ نیمه نهایی
۲۳۱ ۲۰۰۲-۲۰۰۳ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۰
۲۳۲ ۲۰۰۳-۲۰۰۴ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۵
۲۳۳ ۲۰۰۳-۲۰۰۴ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۴
۲۳۴ ۲۰۰۴-۲۰۰۵ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۲
۲۳۵ ۲۰۰۴-۲۰۰۵ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۱
۲۳۶ ۲۰۰۵-۲۰۰۶ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۱ لینک دانلود
۲۳۷ ۲۰۰۶-۲۰۰۷ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۷
۲۳۸ ۲۰۰۶-۲۰۰۷ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۲۶
۲۳۹ ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۷
۲۴۰ ۲۰۰۷-۲۰۰۸ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۶
۲۴۱ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۵
۲۴۲ ۲۰۰۸-۲۰۰۹ رئال مادرید ۲-۶ بارسلونا لالیگا هفته ۳۴  لینک دانلود
۲۴۳ ۲۰۰۹-۲۰۱۰ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۱۲
۲۴۴ ۲۰۰۹-۲۰۱۰ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۱
۲۴۵ ۲۰۱۰-۲۰۱۱ بارسلونا ۵-۰ رئال مادرید لالیگا هفته ۱۳   لینک دانلود
۲۴۶ ۲۰۱۰-۲۰۱۱ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۳۲
۲۴۷ ۲۰۱۰-۲۰۱۱ بارسلونا-رئال مادرید کوپا دل ری فینال
۲۴۸ ۲۰۱۰-۲۰۱۱ رئال مادرید-بارسلونا چمپیونزلیگ نیمه نهایی
۲۴۹ ۲۰۱۰-۲۰۱۱ بارسلونا-رئال مادرید چمپیونزلیگ نیمه نهایی
۲۵۰ ۲۰۱۱ بارسلونا-رئال مادرید سوپرکاپ فینال
۲۵۱ ۲۰۱۱-۲۰۱۲ رئال مادرید-بارسلونا لالیگا هفته ۱۶
۲۵۲ ۲۰۱۱-۲۰۱۲ رئال مادرید-بارسلونا کوپا دل ری  رفت
۲۵۳ ۲۰۱۱-۲۰۱۲ بارسلونا-رئال مادرید لالیگا هفته ۳۵  لینک دانلود
۲۵۴ ۲۰۱۲ بارسلونا ۱-۲ رئال مادرید سوپرکاپ فینال  لینک دانلود
۲۵۵ ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بارسلونا ۲-۲ رئال مادرید لالیگا هفته ۷  لینک دانلود
۲۵۶ ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بارسلونا ۱-۳ رئال مادرید کوپا دل ری نیمه نهایی  لینک دانلود
۲۵۷ ۲۰۱۲-۲۰۱۳ رئال مادرید ۲-۱ بارسلونا لالیگا هفته ۲۶  لینک دانلود
۲۵۸ ۲۰۱۳-۲۰۱۴ بارسلونا ۲-۱ رئال مادرید لالیگا هفته ۱۰  لینک دانلود
۲۵۹ ۲۰۱۳-۲۰۱۴ رئال مادرید ۳-۴ بارسلونا لالیگا هفته ۲۹  لینک دانلود
۲۶۰ ۲۰۱۳-۲۰۱۴ بارسلونا ۱-۲ رئال مادرید کوپا دل ری فینال  لینک دانلود
۲۶۱ ۲۰۱۴-۲۰۱۵ رئال مادرید ۳-۱ بارسلونا لالیگا هفته ۹  لینک دانلود
۲۶۲ ۲۰۱۴-۲۰۱۵ بارسلونا ۲-۱ رئال مادرید لالیگا هفته ۲۸  لینک دانلود
۲۶۳ ۲۰۱۵-۲۰۱۶ رئال مادرید ۰-۴ بارسلونا لالیگا هفته ۱۲   لینک دانلود
۲۶۴ ۲۰۱۵-۲۰۱۶ بارسلونا ۱-۲ رئال مادرید لالیگا هفته ۳۱  لینک دانلود
۲۶۵ ۲۰۱۶-۲۰۱۷  بارسلونا ۱-۱ رئال مادرید لالیگا هفته ۱۴ لینک دانلود
۲۶۶ ۲۰۱۶-۲۰۱۷  رئال مادرید ۲-۳ بارسلونا لالیگا هفته ۳۳ لینک دانلود
۲۶۷ ۲۰۱۷ رئال مادرید ۲-۳ بارسلونا

جام قهرمانان

لینک دانلود
۲۶۸ ۲۰۱۷ بارسلونا ۱-۳ رئال مادرید

سوپرکاپ

فینال لینک دانلود
۲۶۹ ۲۰۱۷  رئال مادرید ۲-۰ بارسلونا

سوپرکاپ

فینال لینک دانلود
۲۷۰ ۲۰۱۷-۲۰۱۸  رئال مادرید ۰-۳ بارسلونا لالیگا هفته ۱۷ لینک دانلود
۲۷۱ ۲۰۱۷-۲۰۱۸  بارسلونا ۲-۲ رئال مادرید لالیگا هفته ۳۶ لینک دانلود
۲۷۲ ۲۰۱۸-۲۰۱۹  بارسلونا ۵-۱ رئال مادرید لالیگا هفته ۱۰ لینک دانلود
۲۷۳ ۲۰۱۸-۲۰۱۹ بارسلونا ۱-۱ رئال مادرید کوپا دل ری نیمه نهایی لینک دانلود
۲۷۴ ۲۰۱۸-۲۰۱۹ رئال مادرید ۰-۳ بارسلونا کوپا دل ری نیمه نهایی لینک دانلود
۲۷۵ ۲۰۱۹-۲۰۲۰  رئال مادرید ۰-۱ بارسلونا لالیگا هفته ۲۶ لینک دانلود
۲۷۶  
 
 

 

نوبیتکس

۸ نظرات

 1. لطفا لینک مستقیم کنید خواهشن یعنی اگه مستقیم کنید یکی از آرزوهای من بر آورده کردین بازم ممنون منتظرم

 2. ادمین گل بقیه لینک هارو میذاری؟؟

 3. دادا نتایج لطفا لو نده که هیجان داشته باشه من بد بخت بازی ها ندیدم نتیجه بدونم چه ارزشی داره دیدنش

 4. سلام و عرض خسته نباشید…بنده از کاربرای قدیمی اسپورت دانلود هستم.. یه دو مورد بود که میخواستم خدمتتون عارض بشم…
  اول اینکه این پست رو ( آرشیو ال کلاسیکو) خداوکیلی یادمه که بیش از دو سال هست که گذاشتید و از همون دو سال پیش فرموده بودید که به مرور بازی ها تکمیل خواهند شد که متاسفانه تا امروز هیچ گونه تغییری در جدول رخ نداده و همچنان همون لینک های دانلودی که قبلا فعال بود، الانم فعال هست و باقی بازی ها هنوز هیچ لینکی واسه دانلود ندارن…شاید نهایتا دو سه تا از همین ال کلاسیکو های این فصل و فصل پیش رو به آرشیو جدول اضافه کرده باشید..
  مورد دوم هم اینکه حدودا دو سه هفته پیش روی گوشیم اس ام اس از سایت شما اومد و نوشته بود که اگر تا پنجشنبه اشتراک تهیه کنید، میتونید اون دیداری که مد نظرتون هست رو درخواست بدید تا لینک دانلود فول مچش رو در اختیارتون بزاریم.. منم که همیشه خودم از سایتتون اشتراک میگرفتم و اون دفعه هم طبق روال گذشته ،اشتراک گرفتم و دوتا بازی درخواست دادم که متاسفانه کوچکترین توجهی نکردید و هیچ پاسخی هم ندادید..
  یکیش فول مچ دیدار منچستر ۸-۲ آرسنال بود در فصل ۱۲-۲۰۱۱ که یادمه قبلا هم توی سایت لینک دانلودش بوده، ولی خیلی وقته غیر فعال شده..
  یکی دیگه هم فول مچ من یونایتد ۱-۶ من سیتی بود در فصل ۱۲-۲۰۱۱
  اتفاقا در مورد دیداره منچستر و آرسنال، شاید بالای ده مرتبه هست که ازتون خواهش و درخواستش کردم و فقط دو سه مرتبه قبلا جواب دادید که به زودی میزارید لنک دانلودش رو که از این مورد هم تا امروز خبری نشده…
  خلاصه ممنون میشم اگه محبت بفرمایید و رسیدگی کنید…تروخدا ببخشید اگه طولانی شد و مسده اوقاتتون شدم…
  پیشاپیش ازتون سپاسگزارم دوست عزیز..
  یا حق….

  • سلام سینای عزیز
   ممنون از انتقاد و پیشنهاد به جایی که کردین. مورادی که گفتین رو مدنظر قرار خواهیم داد و حتما پیگیری می کنم که انجام بشه.
   موفق باشید.

  • سلام
   من میخواستم بدونم اجازه دارم بعد از دانلود بازی ها ازشون ویدئو بسازم برای چنل یوتیوب
   یعنی میخوام خلاصه بازی ها هایلایت ها و ویدئو هایی با محتوای فوتبال بسازم

 5. سال نوتون مبارک خواهش میکنم بقیه لینکهای دانلود را هم فعال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *