صفحه اصلی / دانلود مسابقات / سایر ورزش ها (صفحه 5)

سایر ورزش ها

دانلود مبارزه جکر سوزا و جک هرمانسون UFC Fight Night 150

دانلود مبارزه جکر سوزا و جک هرمانسون

مسابقات ufc ، هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA یک ورزش رزمی کامل است که مبارزان می‌توانند از ضربه‌های مشت، آرنج، زانو، پا، فنون درگیری و گلاویزی ایستاده، در خاک، فنون پرتابی و قفل مفاصل استفاده کنند.

مشاهده ادامه »

دانلود مبارزات UFC Fight Night 148 تامپسون – پتیس

تامپسون - پتیس

مسابقات ufc ، هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA یک ورزش رزمی کامل است که مبارزان می‌توانند از ضربه‌های مشت، آرنج، زانو، پا، فنون درگیری و گلاویزی ایستاده، در خاک، فنون پرتابی و قفل مفاصل استفاده کنند.

مشاهده ادامه »