صفحه اصلی / دانلود مسابقات / موتورسواری (صفحه 12)

موتورسواری

دانلود مسابقات موتور کراس نیو جرسی ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات زیبای موتور کراس یک مرحله دیگر را که دیروزبرگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند شانزدهم و در نیوجرسی برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقه موتوجی پی آرژانتین ۲۰۱۴

MotoGP Grand Prix of Argentina

مسابقات موتور سواری مرحله سوم دیروز در آرژانتین برگزار گردید.در این مسابقه دیدنی در قسمت موتوجی پی مارک مارکز از تیم هوندا زودتر از بقیه موتورسواران از خط پایان گذشت و بعداز او پدروسا و لورنزو مقامهای دوم و سوم راکسب کردند.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور کراس سیاتل ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات زیبای موتور کراس یک مرحله دیگر را که دیروزبرگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند پانزدهم و در سیاتل برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقه موتوجی پی آمریکا ۲۰۱۴

MotoGP Grand Prix of USA

مسابقات موتورسواری موتوجی پی جایزه بزرگ آمریکا دیروز برگزار گردید.در این رقابت جذاب مارک مارکز که ازخط اول مسابقه را آغاز کرده بود تا پایان پیشتاز ماند و زودتر از موتورسواران دیگر از خط پایان گذشت.بعد از مارکزدنی پدروسا دوم شد.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس هیوستون ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که دوروز قبل برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند چهاردهم و در هیوستون برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس دیترویت ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که چند روز قبل برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند یازدهم و در دیترویت برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس دایتونا ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که هفته قبل برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند دهم و در دایتونا برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.این مسابقات را برای اولین …

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقه موتوجی پی قطر ۲۰۱۴

MotoGP Grand Prix of Qatar

پوشش کامل مسابقات موتوجی پی مسابقات موتور سواری بسیارزیبا و پرهیجان موتوجی پی در فصل ۲۰۱۴ دیشب در قطر آغاز گردید.در مرحله RACE مارکز از تیم هوندا زودتر از موتورسواران دیگر از خط پایان گذشت و به مقام قهرمانی رسید.روسی و پدروساهم در رتبه دوم و سوم ایستادند.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس ایندیانا پلیس ۲۰۱۴

Supercross 2014

دانلود مسابقات موتور سواری کراس  در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که هفته قبل برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند نهم و در ایندیاناپلیس برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم …

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس آتلانتا ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که دیروز برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند هشتم و در آتلانتا برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.این مسابقات را برای اولین بار …

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس سن دیه گو ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که چند روز قبل برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند ششم و در سن دیه گو برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.این مسابقات …

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سوپر کراس آناهایم ۲۰۱۴

Supercross 2014

در این مطلب هم برای کاربران طرفدار مسابقات موتور کراس یک مرحله دیگر را که چند روز قبل برگزار گردید را آماده کرده ایم.این مرحله از مسابقات در راند پنجم و در آناهایم برگزار گردید که بسیار مسابقه زیبا و پر هیجانی رقابت کنندگان با هم داشتند.این مسابقات را برای …

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سواری X Games 2013

X Games Moto

در این مطلب بازهم برای طرفداران موتور سواری مسابقات دیدنی دیگری را آماده کرده ایم.فینال مسابقات نمایشی و پر هیجان X Games را که دیروز برگزار گردید را آماده و بروی سایت قرار داده ایم.پیشنهاد میکنیم این مسابقه زیبا و دیدنی را از دست ندهید.

مشاهده ادامه »

دانلود مسابقات موتور سواری Speedway 2013

speedway 2013

در این مطلب هم برای طرفداران مسابقات موتور سواری مسابقه ای زیبا و دیدنی را آماده کرده ایم.مسابقات پر هیجان موتور speedway سه روز قبل در پاریس برگزار گردید که این مسابقات از شبکه euro Sport پخش گردید را آماده کرده ایم.پیشنهاد میکنیم این مسابقه زیبا را از دست ندهید.

مشاهده ادامه »