صفحه اصلی / دانلود مسابقات / فوتبال / لوشامپیونا فرانسه (صفحه 5)

لوشامپیونا فرانسه

دانلود هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۸/۵

Comp League9

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که از شبکه Canal+ Sport پخش شد را آماده کرده ایم.این برنامه نگاهی دارد به خلاصه بازیهای لیگهای معتبر اروپا که این هفته بازیهای بسیار مهم و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم آورده …

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۷/۱۵

Comp League8

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که دیشب از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.این برنامه نگاهی دارد به خلاصه بازیهای لیگهای معتبر اروپا که این هفته بازیهای بسیار مهم و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم …

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۷/۷

Comp League7

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که دیشب از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.این برنامه نگاهی دارد به خلاصه بازیهای لیگهای معتبر اروپا که این هفته بازیهای بسیار مهم و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم …

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۷/۱

Comp League6

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که دیشب از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.این برنامه نگاهی دارد به خلاصه بازیهای لیگهای معتبر اروپا که این هفته بازیهای بسیار مهم و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم …

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۶/۲۴

Comp League5

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که دیشب از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.این برنامه نگاهی دارد به خلاصه بازیهای لیگهای معتبر اروپا که این هفته بازیهای بسیار مهم و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم …

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۶/۱۰

Comp League4

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که دیشب از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.این برنامه نگاهی دارد به خلاصه مراسم انتخاب بهترین بازیکن اروپا و خلاصه بازیهای لیگهای معتبر اروپا و فینال سوپرجام اروپا.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم …

مشاهده ادامه »

دانلود گلهای این هفته لیگهای اروپایی ۱۳۹۲/۶/۴

Comp League3

در این مطلب هم برای کاربران گرامی برنامه ای را آماده کرده ایم که امروز از شبکه ESPN پخش شد و نگاهی دارد به گلهای مسابقات این هفته لیگهای اروپایی که بازیهای زیبا و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی ۵/۲۸

Comp League2

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که امروز از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی

892571 14946659 640 36032

در این مطلب هم برای کاربران گرامی برنامه ای را آماده کرده ایم که دیروز از یکی شبکه های canal+ پخش شد و نگاهی دارد به خلاصه مسابقات و گلهای مسابقات این هفته لیگهای اروپایی.امیدواریم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود گلهای این هفته لیگهای اروپایی

201009129golezdeeuropam2

در این مطلب هم برای کاربران گرامی برنامه ای را آماده کرده ایم که دوشب قبل از شبکه ESPN پخش شد و نگاهی دارد به گلهای مسابقات این هفته لیگهای اروپایی که بازیهای زیبا و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود گلهای این هفته لیگهای اروپایی

201009129golezdeeuropam1

در این مطلب هم برای کاربران گرامی برنامه ای را آماده کرده ایم که دوشب قبل از شبکه ESPN پخش شد و نگاهی دارد به گلهای مسابقات این هفته لیگهای اروپایی که بازیهای زیبا و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود گلهای این هفته لیگهای اروپایی

201009129golezdeeuropam

در این مطلب هم برای کاربران گرامی برنامه ای را آماده کرده ایم که دیشب از شبکه ESPN پخش شد و نگاهی دارد به گلهای مسابقات این هفته لیگهای اروپایی که بازیهای زیبا و پرگلی هم برگزار گردید.امیدواریم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی

Europeen Football highlights

در این مطلب برای کاربران عزیز هم هایلایت مسابقات این هفته لیگهای اروپایی را که دیشب از شبکه canal+ پخش شد را آماده کرده ایم.امیدواریم رضایت خاطر فوتبالدوستان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »

دانلود خلاصه مسابقات این هفته لیگهای اروپایی

Europeen Football highlights

در این مطلب هم برای کاربران گرامی برنامه ای را آماده کرده ایم که دیروز از یکی شبکه های canal+ پخش شد و نگاهی دارد به خلاصه مسابقات و گلهای مسابقات این هفته لیگهای اروپایی.امیدواریم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورده باشیم.

مشاهده ادامه »