صفحه اصلی / اخبار ورزشی / والیبال / نتایج کلی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ + برنامه و جدول
ثبت نام در سایت
 
ترافیک دانلود از سایت اسپورت دانلود نیم بها محاسبه می شود
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹

نتایج کلی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ + برنامه و جدول

مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ از ظهر امروز ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ با برگزاری بازی‌های هفته نخست در چین آغاز شد.

لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ از ظهر روز جمعه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ با حضور شانزده تیم آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، پرتغال، روسیه، صربستان و آمریکا آغاز شد.

در این دوره از مسابقات لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی پرتغال هم حضور دارد که برای نخستین بار توانسته است جواز شرکت در این رقابت‌ها را کسب کند. به این ترتیب جدول رده‌بندی و نتایج کلی بازی‌های این رقابت‌ها به شرح زیر است (تاریخ و ساعت‌ها به وقت ایران است):

جدول رده‌بندی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹

رده‌تیم‌هاتعداد بازی‌هابردباختامتیاز
۱ایران۳۳۹
۲فرانسه۳۳۹
۳برزیل۳۳۸
۴آرژانتین۳۲۱۶
۵ایتالیا۳۲۱۶
۶کانادا۳۲۱۶
۷لهستان۳۲۱۵
۸روسیه۳۲۱۵
۹آمریکا۳۱۲۴
۱۰ژاپن۳۱۲۳
۱۱بلغارستان۳۱۲۳
۱۲پرتغال۳۱۲۳
۱۳آلمان۳۱۲۲
۱۴صربستان۳۳۱
۱۵استرالیا۳۳۱
۱۶چین۳۳۱


برنامه هفته اول

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
ایران۳۱ایتالیاجمعه ۱۰ خرداد۱۲:۳۰
چین۲۳آلمانجمعه ۱۰ خرداد۱۶:۳۰
صربستان۱۳ژاپنجمعه ۱۰ خرداد۱۹:۳۰
آمریکا۰۳برزیلجمعه ۱۰ خرداد۲۰:۰۰
فرانسه۳۱روسیهجمعه ۱۰ خرداد۲۲:۳۰
لهستان۳۱استرالیاجمعه ۱۰ خرداد۲۳:۰۰
کانادا۱۳بلغارستانشنبه ۱۱ خرداد۰۱:۴۰
آرژانتین۳۰پرتغالشنبه ۱۱ خرداد۰۴:۴۰
ایتالیا۳۰آلمانشنبه ۱۱ خرداد۱۲:۳۰
برزیل۳۲استرالیاشنبه ۱۱ خرداد۱۶:۳۰
چین۰۳ایرانشنبه ۱۱ خرداد۱۶:۳۰
ژاپن۱۳روسیهشنبه ۱۱ خرداد۱۸:۳۰
آمریکا۲۳لهستانشنبه ۱۱ خرداد۱۹:۳۰
صربستان۱۳فرانسهشنبه ۱۱ خرداد۲۱:۳۰
کانادا۳۰پرتغالیکشنبه ۱۲ خرداد۰۱:۴۰
آرژانتین۳۰بلغارستانیکشنبه ۱۲ خرداد۰۱:۴۰
آلمان۰۳ایرانیکشنبه ۱۲ خرداد۱۲:۳۰
استرالیا۱۳آمریکایکشنبه ۱۲ خرداد۱۶:۳۰
چین۰۳ایتالیایکشنبه ۱۲ خرداد۱۶:۳۰
ژاپن۱۳فرانسهیکشنبه ۱۲ خرداد۱۸:۳۰
برزیل۳۱لهستانیکشنبه ۱۲ خرداد۱۹:۳۰
روسیه۳۲صربستانیکشنبه ۱۲ خرداد۲۱:۳۰
پرتغال۳۱بلغارستانیکشنبه ۱۲ خرداد۲۳:۴۰
آرژانتین۱۳کانادادوشنبه ۱۳ خرداد۰۲:۴۰


برنامه هفته دوم

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
برزیلایرانجمعه ۱۷ خرداد۱۱:۱۰
فرانسهلهستانجمعه ۱۷ خرداد۱۲:۳۰
ژاپنآرژانتینجمعه ۱۷ خرداد۱۴:۴۰
ایتالیاآمریکاجمعه ۱۷ خرداد۱۵:۳۰
چینبلغارستانجمعه ۱۷ خرداد۱۶:۰۰
روسیهپرتغالجمعه ۱۷ خرداد۱۸:۳۰
آلمانصربستانشنبه ۱۸ خرداد۰۱:۱۰
کانادااسترالیاشنبه ۱۸ خرداد۰۴:۱۰
آرژانتینایرانشنبه ۱۸ خرداد۱۰:۴۰
لهستانبلغارستانشنبه ۱۸ خرداد۱۲:۳۰
ژاپنبرزیلشنبه ۱۸ خرداد۱۴:۱۰
ایتالیاپرتغالشنبه ۱۸ خرداد۱۵:۳۰
چینفرانسهشنبه ۱۸ خرداد۱۶:۰۰
روسیهآمریکاشنبه ۱۸ خرداد۱۸:۳۰
صربستاناسترالیایکشنبه ۱۹ خرداد۰۰:۴۰
کاناداآلمانیکشنبه ۱۹ خرداد۰۳:۴۰
آرژانتینبرزیلیکشنبه ۱۹ خرداد۱۰:۴۰
بلغارستانفرانسهیکشنبه ۱۹ خرداد۱۲:۳۰
ژاپنایرانیکشنبه ۱۹ خرداد۱۴:۱۰
پرتغالآمریکایکشنبه ۱۹ خرداد۱۵:۳۰
چینلهستانیکشنبه ۱۹ خرداد۱۶:۰۰
روسیهایتالیایکشنبه ۱۹ خرداد۱۸:۳۰
استرالیاآلمانیکشنبه ۱۹ خرداد۲۱:۴۰
کاناداصربستاندوشنبه ۲۰ خرداد۰۰:۴۰


برنامه هفته سوم (ایران-ارومیه میزبان است)

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازی‌ساعت بازی
روسیهلهستانجمعه ۲۴ خرداد۱۵:۳۰
ژاپنایتالیاجمعه ۲۴ خرداد۱۸:۳۰
ایرانکاناداجمعه ۲۴ خرداد۱۸:۳۰
آمریکاآرژانتینجمعه ۲۴ خرداد۱۹:۳۰
برزیلصربستانجمعه ۲۴ خرداد۲۱:۳۰
بلغارستاناسترالیاجمعه ۲۴ خرداد۲۲:۱۰
فرانسهآلمانجمعه ۲۴ خرداد۲۲:۳۰
پرتغالچینشنبه ۲۵ خرداد۰۰:۳۰
روسیهکاناداشنبه ۲۵ خرداد۱۵:۳۰
استرالیاایتالیاشنبه ۲۵ خرداد۱۸:۳۰
ایرانلهستانشنبه ۲۵ خرداد۱۸:۳۰
برزیلچینشنبه ۲۵ خرداد۱۹:۳۰
آمریکاآلمانشنبه ۲۵ خرداد۱۹:۳۰
بلغارستانژاپنشنبه ۲۵ خرداد۲۲:۱۰
پرتغالصربستانشنبه ۲۵ خرداد۲۲:۳۰
فرانسهآرژانتینشنبه ۲۵ خرداد۲۲:۳۰
لهستانکانادایکشنبه ۲۶ خرداد۱۵:۳۰
آرژانتینآلمانیکشنبه ۲۶ خرداد۱۶:۳۰
چینصربستانیکشنبه ۲۶ خرداد۱۸:۳۰
ژاپناسترالیایکشنبه ۲۶ خرداد۱۸:۳۰
ایرانروسیهیکشنبه ۲۶ خرداد۱۸:۳۰
فرانسهآمریکایکشنبه ۲۶ خرداد۱۹:۳۰
پرتغالبرزیلیکشنبه ۲۶ خرداد۲۱:۳۰
ایتالیابلغارستانیکشنبه ۲۶ خرداد۲۲:۱۰


برنامه هفته چهارم (ایران-اردبیل میزبان است)

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
فرانسهاسترالیاجمعه ۳۱ خرداد۱۵:۳۰
ایرانپرتغالجمعه ۳۱ خرداد۱۸:۳۰
لهستانآرژانتینجمعه ۳۱ خرداد۱۷:۳۰
ایتالیاصربستانجمعه ۳۱ خرداد۲۲:۳۰
آلمانروسیهشنبه ۱ تیر۰۱:۳۰
کاناداچینشنبه ۱ تیر۰۲:۳۰
برزیلبلغارستانشنبه ۱ تیر۰۴:۳۰
آمریکاژاپنشنبه ۱ تیر۰۵:۳۰
فرانسهپرتغالشنبه ۱ تیر۱۵:۳۰
ایراناسترالیاشنبه ۱ تیر۱۸:۳۰
لهستانصربستانشنبه ۱ تیر۱۹:۳۰
ایتالیاآرژانتینشنبه ۱ تیر۲۲:۳۰
چینژاپنشنبه ۱ تیر۲۳:۳۰
بلغارستانروسیهیکشنبه ۲ تیر۰۱:۳۰
برزیلآلمانیکشنبه ۲ تیر۰۴:۳۰
آمریکاکانادایکشنبه ۲ تیر۰۵:۰۰
پرتغالاسترالیایکشنبه ۲ تیر۱۵:۳۰
ایرانفرانسهیکشنبه ۲ تیر۱۸:۳۰
آرژانتینصربستانیکشنبه ۲ تیر۱۹:۳۰
کاناداژاپنیکشنبه ۲ تیر۲۱:۳۰
ایتالیالهستانیکشنبه ۲ تیر۲۲:۳۰
آلمانبلغارستانیکشنبه ۳ تیر۰۱:۳۰
آمریکاچینیکشنبه ۳ تیر۰۲:۰۰
برزیلروسیهیکشنبه ۳ تیر۰۴:۳۰


برنامه هفته پنجم

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
چینآرژانتینجمعه ۷ تیر۱۱:۳۰
استرالیاروسیهجمعه ۷ تیر۱۴:۳۰
ایرانصربستانجمعه ۷ تیر۱۸:۳۰
لهستانژاپنجمعه ۷ تیر۲۰:۰۰
بلغارستانآمریکاجمعه ۷ تیر۲۲:۱۰
آلمانپرتغالجمعه ۷ تیر۲۳:۰۰
ایتالیاکاناداشنبه ۸ تیر۰۰:۳۰
برزیلفرانسهشنبه ۸ تیر۰۳:۳۰
آرژانتینروسیهشنبه ۸ تیر۱۰:۳۰
استرالیاچینشنبه ۸ تیر۱۳:۳۰
آمریکاصربستانشنبه ۸ تیر۱۸:۳۰
آلمانلهستانشنبه ۸ تیر۲۰:۰۰
بلغارستانایرانشنبه ۸ تیر۲۲:۱۰
پرتغالژاپنشنبه ۸ تیر۲۳:۰۰
فرانسهایتالیایکشنبه ۹ تیر۰۰:۳۰
برزیلکانادایکشنبه ۹ تیر۰۳:۳۰
چینروسیهیکشنبه ۹ تیر۰۷:۳۰
استرالیاآرژانتینیکشنبه ۹ تیر۱۰:۳۰
آلمانژاپنیکشنبه ۹ تیر۱۶:۳۰
ایرانآمریکایکشنبه ۹ تیر۱۸:۳۰
لهستانپرتغالیکشنبه ۹ تیر۱۹:۳۰
صربستانبلغارستانیکشنبه ۹ تیر۲۲:۱۰
کانادافرانسهیکشنبه ۹ تیر۲۳:۳۰
برزیلایتالیادوشنبه ۱۰ تیر۰۲:۳۰


برنامه مرحله نخست نهایی

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
چهارشنبه ۱۹ تیر۰۹:۳۰
چهارشنبه ۱۹ تیر۰۹:۳۰
پنجشنبه ۲۰ تیر۰۹:۳۰
پنجشنبه ۲۰ تیر۰۹:۳۰
جمعه ۲۱ تیر۰۹:۳۰
جمعه ۲۱ تیر۰۹:۳۰


برنامه مرحله نیمه‌نهایی

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
شنبه ۲۲ تیر۰۹:۳۰
شنبه ۲۲ تیر۰۹:۳۰


برنامه مرحله نهایی

تیمنتیجهنتیجهتیمتاریخ بازیساعت بازی
فینالیکشنبه ۲۳ تیر۰۹:۳۰
رده‌بندییکشنبه ۲۳ تیر۰۹:۳۰
نوبیتکس

همچنین چک کنید..

سعید معروف

تمجید FIVB از پاسور تیم ملی ایران : دستان سعید معروف فوق‌العاده است

فدراسیون جهانی والیبال با انتشار گزارشی، به تمجید از سعید معروف کاپیتان و پاسور تیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.